Popravek 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019

08.03.2019 Primož P. 410
08.03.2019
Javni razpisi in javni natečaji
13.05.2019 do 00:00