Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Dolenjske Toplice - SD OPN 2

31.07.2020 Majda G. 50
31.07.2020
Javna naznanila in razgrnitve
14.10.2020 ob 17:00
Mateja Rožič
mateja.rozic@dolenjske-toplice.si
07 38 45 185