Zahvala: Diplomatski zimski bazar v Sarajevu

5. 1. 2018 Primož P. 676