Vaška skupnost Pod Srebotnikom

Občice, 8350 Dolenjske Toplice
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Marjan Štangelj
  • članica, Irena Kapš
  • članica, Darja Štangelj
  • član, Andrej Majerič
  • podpredsednik, Aleš Kapš