Vaška skupnost Pod Srebotnikom

Občice, 8350 Dolenjske Toplice
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Aleš Kapš
  • članica, Irena Kapš
  • namestnik predsednika, Marjan Štangelj
  • član, Andrej Majerič
  • član, Srečko Pugelj
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Marjan Štangelj
  • članica, Irena Kapš
  • članica, Darja Štangelj
  • član, Andrej Majerič
  • podpredsednik, Aleš Kapš