Občina Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
Franc VOVK
SI29941318
1365720000
SI56 0110 0010 0015 763
BSLJSI2X
SI56 0110 0557 0309 132
SI11 76562-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

07 384 51 80
07 384 51 90
obcina@dolenjske-toplice.si
Povezava
Povezava

Predstavitev

1998
110
29
3541
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05V1006S.px/table/tableViewLayout2/
Povezava