Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki v evidencah

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku