Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica, Ana Novina
  • namestnica predsednice, Anita Klobučar
  • članica, Janja Matkovič
  • član, Janez Šafar
  • članica, mag. Urška Bučar
  • namestnik člana, Stane Kumelj
  • namestnik člana, Jože Štrucelj
  • namestnik člana, Alen Ćatović