Vizualizacija ureditve pločnika, opornih zidov in razsvetljave ter križišča Dolenjske Toplice - Dolenje Sušice

6. 11. 2018 Primož P. 392