Preplastitev javne poti v Podturnu

16. 11. 2018 Primož P. 358