Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča

7. 10. 2019 Majda G. (Uprava) 382