15. redna seja Občinskega sveta

10. 3. 2021 Brigita R. (Uprava) 465
Seja je potekala dne 17.03.2021 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Varstvo okolja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.03.2021
Začetek veljavnosti: 17.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list Republike Slovenije št. 17/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.03.2021
Začetek veljavnosti: 12.02.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda