POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2020, KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.

4. 5. 2021 Polona V. (Režijski obrat) 190