OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA NAMEN IZVEDBE TREH ZAKONODAJNIH REFEREDUMOV, KI BODO 27.11.2022

3. 11. 2022 Nataša Š. (Uprava) 40