Društvo Kočevarjev staroselcev

Predsednik Primož Primec
040 839 004
dks.gav@gmail.com
Povezava
Občice 9, 8350 Dolenjske Toplice