Občina Dolenjske Toplice javno naznanja javno obravnavo osnutka Strategija turizma Občine Dolenjske Toplice 2023–2026.

28. 11. 2023 Polona V. (Režijski obrat) 253