VABILO za predložitev predlogov in usmeritev javnosti pri pripravi osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah

25. 7. 2022 Nataša Š. (Uprava) 93
25.07.2022
Javna naznanila in razgrnitve, Objave in pozivi
08.08.2022 do 23:59
3500-4/2022-12
25.07.2022
Mateja Rožič
obcina@dolenjske-toplice.si
07 38 45 185