Javno naznanilo o javni objavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah

16. 3. 2023 Nataša Š. (Uprava) 142
16.03.2023
Javna naznanila in razgrnitve
16.04.2023 do 23:59
3500-4/2022
Mateja Rožič
07/38 45 185
Pripombe na javno objavo