Sklep o ukinitvi javnega dobra

Predpisi, na katere predpis vpliva