Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine

Predpisi, na katere predpis vpliva