Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022 – rebalans I

Predpisi, na katere predpis vpliva