4. redna seja Občinskega sveta

8. 3. 2023 Brigita R. (Uprava) 516
Seja je potekala dne 15.03.2023 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek (Uradno glasilo e-občina, št. 10/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.03.2023
Začetek veljavnosti: 25.03.2023
Konec veljavnosti: 30.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice (Uradno glasilo e-občina, št. 10/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.03.2023
Začetek veljavnosti: 25.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo, Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, Ravnanje s komunalnimi odpadki, Cene komunalnih storitev
Obvezna razlaga določbe tretjega odstavka 70. člena in določbe drugega odstavka 124. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradno glasilo e-občina, št. 10/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.03.2023
Začetek veljavnosti: 25.03.2023
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)