Obvezna razlaga določbe tretjega odstavka 70. člena in določbe drugega odstavka 124. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice

Predpisi, na katere predpis vpliva