Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice

Predpisi, na katere predpis vpliva